Projekt pt. „Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

umowa nr POWR.03.01.00-00-O010/17

Partnerem Projektu jest SYNTEA

 

BPO staże – harmonogram staży 2019

Lista przyjętych – 23.03.2019

Komunikat rekrutacyjny 1

Zapraszamy do II edycji projektu studentów następujących kierunków:

Ekonomia, studia II stopnia, I rok

English Philology, studia I stopnia, profil akademicki, II rok

English Philology, studia I stopnia, profil praktyczny, II rok

Pierwsza tura rekrutacji trwa do 31.01. Po tym terminie nastąpi rekrutacja ciągła do wypełnienia limitów miejsc. Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Filologicznego, p. 7, Collegium Maius

O projekcie


Zaproszenie do udziału w projekcie „Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu”

Szacuje się, że do 2020 roku powstanie w Polsce ponad 100.000 nowych miejsc pracy w sektorze usług dla biznesu. Już teraz na terenie województwa śląskiego, które jest zagłębiem dla tego sektora swoją siedzibę mają takie firmy jak: IBM Global Services Delivery, ArcelorMittal, Asseco, Capgemini, General Motors Centre, ING PwC Service Delivery Center, Rockwell Automation, Saint-Gobain, Sii, SMS Metallurgy, Sopra Steria, Teleperformance Polska, Unilever Poland Services, Wipro IT Services

Średnie zarobki z tym sektorze w aglomeracji katowickiej wynoszą 3500-4500 PLN (brutto) dla osób zaczynających pracę, a z 3 letnim doświadczeniem rosną do 8000 PLN (brutto).

Bezpłatny udział w projekcie daje szansę na podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oczekiwanych przez firmy z sektora nowoczesnych usług.

Udział w projekcie zadeklarowały takie firmy jak: PwC (PricewaterhouseCoopers), Capgemini, IBM, Atos, Stefanini

W ramach projektu weźmiesz udział w:

  • Certyfikowanych praktycznych szkoleniach VCC:
  • Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima
  • Prowadzenie spraw finansowo-rachunkowych / Techniki sprzedaży
  • Programy biurowe w administracji / Systemy prezentacji informacji w biznesie
  • Język angielski dla księgowych
  • Warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli firm z sektora nowoczesnych usług, polegających m.in. na rozwijaniu kompetencji językowych, związanych z analitycznym myśleniem
  • Wizytach studyjnych w firmach z sektora nowoczesnych usług, gdzie zapoznają się ze specyfiką pracy w tym sektorze
  • Płatnych trzymiesięcznych stażach w firmach z sektora nowoczesnych usług (2220 PLN brutto / m-c, 6 godz. dziennie)

Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM:

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak (kierownik projektu, koordynator zadań dla kierunków English Philology i Germanische Philologie): ela@uni.opole.pl

dr Anna Bruska (koordynator zadań dla kierunku Ekonomia): abruska@uni.opole.pl

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola