Zaznacz stronę

           

Projekt pt. „Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

umowa nr POWR.03.01.00-00-O010/17

Partnerem Projektu jest SYNTEA

Komunikat rekrutacyjny 2

W dniu 22 lutego zakończyła się II tura rekrutacji Uczestników Projektu. W obu turach przyjęto w sumie 32 wnioski studentów kierunku Ekonomia i 6 wniosków studentów kierunku English Philology, profil praktyczny. Z dniem 23.02 ogłaszam III turę rekrutacji – rekrutacja ciągła do wypełnienie miejsc (pozostało: 11 miejsc – Ekonomia; 3 miejsca – English Philology; 15 miejsc – Germanische Philologie). Komisja rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski kandydatów i zakwalifikowała do projektu 38 studentów. Od poniedziałku do piątku (26.02-2.03) będziemy podpisywać Umowy Udziału w Projekcie. W poniedziałek 26.02 zostanie ogłoszony harmonogram wizyt studyjnych (realizacja zadania: 5-22.03). Poniżej lista studentów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

Kierownik Projektu Elżbieta Szymańska-Czaplak

Komunikat rekrutacyjny 1

W dniu 19 stycznia zakończył się I etap rekrutacji Uczestników Projektu. Przyjęto 21 wniosków studentów kierunku Ekonomia i 5 wniosków studentów kierunku English Philology, profil praktyczny. Z dniem 22.01 ogłaszam II turę rekrutacji – rekrutacja ciągła do wypełnienie miejsc (pozostało: 22 miejsca – Ekonomia; 4 miejsca – English Philology; 15 miejsc – Germanische Philologie). Komisja rekrutacyjne rozpatrzy wnioski kandydatów po osiągnięciu następującej liczby podań dla danego kiekunku:

Ekonomia 43

English Philology 9

Germanische Philologie 15

Kierownik Projektu Elżbieta Szymańska-Czaplak

O projekcie


Zaproszenie do udziału w projekcie „Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu”

Jeżeli jesteś studentką/studentem studiów stacjonarnych kierunków:

English Philology (II rok, I stopień, profil praktyczny)

Germanische Philologie (II, rok I stopień)

Ekonomia (I rok, II stopień)

i chcesz zrobić karierę w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu

zapraszamy Cię do udziału w projekcie, którego celem jest właśnie przygotowanie do pracy w tym sektorze (BPO/SSC/IT).

Szacuje się, że do 2020 roku powstanie w Polsce ponad 100.000 nowych miejsc pracy w sektorze usług dla biznesu. Już teraz na terenie województwa śląskiego, które jest zagłębiem dla tego sektora swoją siedzibę mają takie firmy jak: IBM Global Services Delivery, ArcelorMittal, Asseco, Capgemini, General Motors Centre, ING PwC Service Delivery Center, Rockwell Automation, Saint-Gobain, Sii, SMS Metallurgy, Sopra Steria, Teleperformance Polska, Unilever Poland Services, Wipro IT Services

Średnie zarobki z tym sektorze w aglomeracji katowickiej wynoszą 3500-4500 PLN (brutto) dla osób zaczynających pracę, a z 3 letnim doświadczeniem rosną do 8000 PLN (brutto).

Bezpłatny udział w projekcie daje szansę na podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oczekiwanych przez firmy z sektora nowoczesnych usług.

Udział w projekcie zadeklarowały takie firmy jak: PwC (PricewaterhouseCoopers), Capgemini, IBM, Atos, Stefanini

W ramach projektu weźmiesz udział w:

  • Certyfikowanych praktycznych szkoleniach VCC:
  • Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima
  • Prowadzenie spraw finansowo-rachunkowych / Techniki sprzedaży
  • Programy biurowe w administracji / Systemy prezentacji informacji w biznesie
  • Język angielski dla księgowych
  • Warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli firm z sektora nowoczesnych usług, polegających m.in. na rozwijaniu kompetencji językowych, związanych z analitycznym myśleniem
  • Wizytach studyjnych w firmach z sektora nowoczesnych usług, gdzie zapoznają się ze specyfiką pracy w tym sektorze
  • Płatnych trzymiesięcznych stażach w firmach z sektora nowoczesnych usług (2220 PLN brutto / m-c, 6 godz. dziennie)

WAŻNE TERMINY:

19 stycznia 2018 r.– koniec przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu (Collegium Maius Pl. Kopernika 11, Dziekanat Wydziału Filologicznego p. 8, mgr Anna Laskowska: anna.laskowska@uni.opole.pl)

luty – marzec 2018 r. – wyjeżdżamy na wizyty studyjne (dwudniowe, poza Opolem)

marzec 2018 r.  –  luty 2019 r. – realizujemy certyfikowane szkolenia (z przerwą wakacyjną)

styczeń – czerwiec 2019 r. – odbywają się warsztaty projektowe

czerwiec – październik 2019 r. – realizowane są trzymiesięczne staże u pracodawców z BPO

Już dziś daj się poznać Twojemu przyszłemu pracodawcy!!!!

Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM:

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak (kierownik projektu, koordynator zadań dla kierunków English Philology i Germanische Philologie): ela@uni.opole.pl

dr Anna Bruska (koordynator zadań dla kierunku Ekonomia): abruska@uni.opole.pl

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

Wydział Uniwersytetu Opolskiego